2017-11-23

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Vill du veta vilka åtgärder som behövs för att lyfta skolan? Fråga en skolledare. Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson presenterar idag skolledarnas viktigaste framtidsfrågor för bra arbetsmiljö och höga elevresultat.

Sveriges skolledare spelar stor roll för resultatet i förskola och skola men kräver vissa förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap. Framtidsfrågorna behöver bemötas av lokala och nationella skolpolitiker och andra beslutsfattare.

- Vi måste kunna fortsätta att locka de bästa till skolledaruppdrag. Och ge verksamma skolledare bra förutsättningar att göra skillnad. Färdplanen för att klara skolans utmaningar finns nu här för alla att ta del av, säger Matz Nilsson.

Skolledarnas framtidsfrågor har tagits fram genom en medlemsenkät till förbundets yrkesverksamma skolledare. Förbättringsförslagen syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna att ge alla barn och elever en bra utbildning.

Ledarskapet är avgörande för att skolan ska kunna vara en bra arbetsplats för såväl lärare som elever. Och har därför också stor påverkan på elevernas resultat. För att säkra det goda ledarskapet kräver Sveriges skolledare:

  • Konkurrenskraftiga skolledarlöner som motsvarar uppdraget. Mållönen för en rektor bör ha passerat 75 000 kr i månaden år 2020.
  • Förutsättningar för ett gott ledarskap bl.a. genom rimligt antal medarbetare. Att leda fler än 25 ställer stora krav på en fungerande stödorganisation.
  • En utbildningspolitik för goda resultat som bl.a. omfattar professionsprogram för lärare och skolledare. Professionsprogram har stora möjligheter att lyfta skolan genom förbättrade kunskapsresultat och stärkt likvärdighet.

- Jag kommer att ställa skolledarnas framtidsfrågor till arbetsgivare, politiker och andra beslutsfattare som har inflytande över och ansvar för skolledares villkor och förutsättningar, säger Matz Nilsson, förbundsordförande.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...