2017-03-09

Nu måste regeringen satsa på skolledarna

- Vi måste slå vakt om ansvarsavståndet i skolan, att löneskillnaden för skolledare respektive lärare speglar den faktiska skillnaden i ansvar i chefsbefattning och mellan olika chefsnivåer. Vi är djupt oroade för att vi annars får en allvarlig kris i förskolan och skolan när det ekonomiska incitamentet för att bli skolledare raderas ut, säger Matz Nilsson.

Idag uppvaktar Sveriges Skolledarförbund statsrådet Helene Hellmark Knutsson för att uppmärksamma regeringen på den ledarkris som håller på att segla upp i skolan. Färre söker skolledartjänster och urvalet blir allt sämre, också i tidigare mycket attraktiva kommuner. Genom lärarlönelyftet har många lärare kommit i kapp och till och med förbi skolledare i lön.

- Regeringen måste nu ta tag i den här frågan. Det är bråttom!

- Vi vill ha en särskild satsning på landets skolledare och vi är beredda att återigen samarbeta med utbildningsdepartementet och finansdepartementet för att försäkra oss om att de bästa väljer att bli ledare för svensk förskola och skola, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...