2017-07-06

Ny överenskommelse för att förebygga ohälsa

AkademikerAlliansen har träffat överenskommelse om ändringar i det centrala kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser) med Sveriges Kommuner och Landsting samt PACTA.

AkademikerAlliansen har länge drivit frågor som möjliggör både flexibla anställningsvillkor för att skapa goda arbetsvillkor för individen och villkor som tydligare stödjer ett hållbart arbetsliv och friska arbetsplatser.

En rad olika ändringar har gjorts i AB som samtliga syftar till att i villkorsavtalen stödja friskare arbetsplatser och sänka ohälsotalen.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...