2017-01-18

Nytt avtal med Vindora

Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd har i dagarna tecknat ett nytt kollektivavtal om lön, allmänna anställningsvillkor och kompetensutveckling med Vindora Utbildning AB.

Avtalet omfattar anställda vid Vindoras tre dotterbolag: Praktiska Sverige som har 33 gymnasieskolor över landet och erbjuder gymnasial utbildning inom yrkesprogrammen, Hagströmska gymnasiet i Falun, Uppsala och Linköping, och Movant somerbjuder vuxenutbildning på tio skolor i Sverige.

Avtalet är treårigt och löper från 2017-01-01 till 2019-12-31. Det tredje året är uppsägningsbart.

Vi vill särskilt lyfta följande nyheter i protokoll och avtalstexter som gäller skolledare:

I protokollet - punkt 6 klargör att rektorer har fem extra lediga dagar per år.

I bilaga 1 - Kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor

  • § 6 Föräldralön som utges efter ensammanlagd anställningstid på minst ett år. Ordet sammanlagd har tillkommit och är en förbättring.
  • § 11 Chefsanställdas löner i bolagen revideras den 1 juli varje år och lönen ska vara individuell och differentierad utifrån ansvar och resultat.
    I paragrafen finns en ny strecksats om chefslöner.
    Parterna ska se över lönerevisionens utfall och löneutvecklingen i företaget årligen i oktober.
  • I § 12 ingår ett nytt omställningsavtal, se bilaga A. Medarbetaren har vid övertalighet rätt till aktiv hjälp av personlig coach under sex månader. Den som berörs väljer tillsammans med HR-representanten aktör för att nå den bästa individuella lösningen.

Bilaga 2 - avtal om kompetensutveckling, gäller under avtalsperioden och innebär en större satsning på individuell kompetensutveckling.

Som övrigt kan nämnas att Hagströmska gymnasiet köptes 2016 av Vindora AB och omfattas nu av detta avtal. Vid gymnasiet i Falun gäller dock fortfarande det lokala arbetstidsavtalet till den 30 juni 2017. I maj ska en utvärdering göras, innan beslut tas om eventuell förlängning av arbetstidsavtalet.

Det nuvarande samverkansavtalet ska ses över av parterna under våren 2017.

 

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...