2017-09-07

Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning

Utredningen har inriktat sig på de delar av förskolans och skolans verksamhet som berör utbildningen och den information om barn och elever som hanteras i systemen.

Ambitionen från utredningen har varit att möjliggöra för förskolor och skolor att arbeta effektivt även fortsättningsvis och Sveriges Skolledarförbund har inget att invända mot utredningens förslag.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...