Allehanda 2017-05-17

Rektor och förskolechefen Lena Björck har fått priset för "Årets ledarskap” i Sollefteå kommun 2016

Det är första året som priset delas ut och resultat är helt och hållet sammanställt utifrån en medarbetarenkät.

– Det här betyget från personalen är väl det bästa kvitto man kan få. Jag är glad och lite stolt också, konstaterar Lena Björck med ett leende.

Lena Björck, 54 år, är fortfarande lite omskakad, i positiv bemärkelse, över att hon tilldelades det här ärofyllda priset. Ett pris som hon fått i konkurrens med över 100 andra chefer runt om i kommunen.

– Jag kan faktiskt inte tänka mig en finare utmärkelse genom att alla anställda i kommunen fått chansen att tycka till, och särskilt glad är jag över att mina medarbetare på två av tre enheter har en svarsfrekvens på 100 procent, fortsätter Lena.

Lena Björck har arbetat som skolledare i Sollefteå kommun i snart åtta år. I sin nuvarande roll på Prästbordets och Rödstas skolor och fritidshem, samt på Barnens förskola, är hon inne på sitt andra år.

– Trivselfaktorn är stor. Mina medarbetare gör ett fantastiskt arbete trots att arbetsbelastningen är hög emellanåt. Men vi kämpar tillsammans och har en ömsesidig respekt för varandra.

Vilka egenskaper hos dig tror du har bidragit till att du fått den här utmärkelsen?

– Jag strävar efter att se alla medarbetare, hitta det som är bra och lyfta det därifrån. Sedan vill jag vara lyhörd. Visst kan jag ställa hårda krav emellanåt, men med tydlighet åt båda håll når vi gemensamt ett bra resultat och arbetsklimat.

Lena fortsätter:

– Jag tycker att det är extra roligt att priset hamnade i skolverksamheten. Vi hör ju så mycket om lärare som inte trivs, mår dåligt och som byter arbete. Vi, jag och mina anställda, visar att det går att skapa arbetsplatser där man trivs och kan rekommendera andra att söka arbete inom skolan och förskolan! Och vi gör det tillsammans för våra barns och elevers bästa!

Hur firar man årets ledarskapspris?

– Jag har hunnit med att fira med två, och planerar för den tredje och sista avdelningen. Det blev lite mingel och alkoholfri bubbeldryck, men det kommer mera på våra kommande arbetsplatsträffar.

Motiveringen till priset lyder så här:

"Diplom för årets ledarskap tilldelas Lena Björck för mycket fina resultat i medarbetarenkäten 2016. Lena är en kommunikativ ledare som är tydlig i sin roll och har ett respektfullt och stöttande bemötande. Lena har tydliga mål för sina verksamheter och skapar delaktighet för att nå dessa. Lena skapar trivsel och stabilitet i sina arbetsuppgifter".

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...