2017-06-08

Bra med samma titel och samma ställning

- Sveriges Skolledarförbund har länge ifrågasatt varför ledarna i förskolan ska kallas något annat än rektorer. Jag är glad att utredaren har lyssnat på våra argument.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, ett av förslagen i ett delbetänkande från utredaren Björn Åstrand som offentliggjordes idag.

- Jag förstår däremot inte varför utredaren föreslår att de här rektorernas utbildning ska bli mycket kortare än andras. Om uppdraget är i princip likartat, som utredaren själv skriver, bör utbildningen vara lika omfattande, fortsätter Matz Nilsson.

Delbetänkandet innehåller en hel del förslag till förändringar i lärarlegitimationslagstiftningen. Matz Nilsson bedömer de flesta förslagen som rimliga men är tveksam till att ta bort undantaget från legitimationsbestämmelserna för yrkeslärarna.

- Vårt stora problem är att yrkesutbildningarna tappar i attraktivitet bland ungdomarna. Om krav på legitimation av yrkeslärare innebär att fler ungdomar väljer yrkesprogrammen är det en bra förändring. Om inte borde vi kanske lägga fokus på andra frågor.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...