2017-11-27

Remissvar rörande behörighet på yrkesprogram

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över promemorian Ökade möjlighet till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.

Det är förvånande att regeringen baserar sina förslag i promemorian på bedömningar av troliga samband. Inte någonstans i remissunderlaget finns någon hänvisning till att man faktiskt frågat elever vad som ligger bakom det minskande intresset för yrkesprogrammen. Detta är en svaghet och ett avsteg från ambitionen att utbildning ska vila på vetenskaplig grund snarare än ideologisk dito.

Förbundet är kritiskt mot förslaget om ett nytt estetiskt ämne. Förbundet bedömer att det varken finns personalmässiga eller lokalmässiga förutsättningar att med kort framförhållning införa ett nytt obligatoriskt estetiskt ämne. Reformen riskerar att bli dyrbar.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...