2017-09-28

Riksrevisionen granskar karriärlärarreformen och lärarlönelyftet

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Karriärlärarreformen och Lärarlönelyftet för att se om reformerna bidragit till att göra läraryrket mer attraktivt. Rapporten visar att lärarnas generella lönenivå har ökat och även att lönerna har stärkts relativt andra yrken. Rektorer som intervjuats menar att de extra pengarna förbättrat möjligheterna för dem som lönesättande chefer att skapa en bra lönestruktur på enheten.

I synnerhet gillar man karriärlärarreformen. Lärarlönelyftet ser dock såväl rektorer som Riksrevisionen som en problematisk reform med otydligt regelverk som varit dåligt förankrad hos dem som ska implementera den. Lärarlönesatsningens form har orsakat en hel del missnöje bland lärare och har på många håll försvårat för skolledarna att hitta bra samarbetsformer mellan lärare.

I rapporten framstår det som att Sveriges Skolledarförbund deltagit i framtagandet av Lärarlönelyftet. Detta stämmer inte med verkligheten. När det stod klart att skolledare inte skulle kunna erhålla lönelyft på samma villkor som lärare valde Matz Nilsson omgående att lämna arbetsgruppen.

Lärarlönelyftets utformning och kriterier är ett resultat av ett samarbete mellan regeringen, arbetsgivarföreträdarna och lärarnas fackliga organisationer. Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen framfört kritik som i hög utsträckning sammanfaller med den som Riksrevisionsverket nu levererar.

Det finns en hel del att lära av Riksrevisionens granskning. Och då har de ändå inte lyft den viktigaste negativa effekten av ensidiga lärarlönesatsningar, att rekryteringen till ledarposter försvåras avsevärt när ansvarsavståndet i lön krymper eller utraderas.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...