2017-04-19

Skolkommissionens förslag stärker svensk skola

- Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställelse på att förslagen, kanske för första gången, tydligt lyfter fram skolledarnas roll och betydelse för ett starkt och framgångsrikt skolsystem.

- Skolledarperspektivet har funnits med från början den här gången och det betyder mycket för hållbarheten och genomslagskraften i förslagen, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, i en kommentar till Skolkommissionens rapport.

- Skolkommissionen ger en nyanserad och heltäckande bild av det svenska skolsystemets svagheter och de utmaningar vi står inför. Förslagen är väl förankrade hos oss som möter skolans verklighet. Nu förväntar vi oss att politikerna tar stafettpinnen och fortsätter arbetet för ett starkare Skolsverige.

Under Skolkommissionens arbete har Matz Nilsson lagt särskild kraft på frågorna om skolledares och lärares kontinuerliga professionella utveckling och statens ansvar för att säkerställa det. Behovet av en statlig närvaro på regional nivå med uppgift att stödja skolutveckling har också varit en viktig fråga att driva. Förslagen kommer att öka lärar- och skolledaryrkenas attraktivitet.

Matz Nilsson är dock kritisk mot att regeringen redan har kommit med flera förslag som finns i kommissionens rapport.

- Det är märkligt att regeringen väljer att förekomma Skolkommissionen med egna förslag på just det här området. Det hade varit bättre att vänta så att alla nödvändiga aspekter kommer med, säger han.

Ett ökat nationellt ansvar för skolans finansiering är en fråga som Sveriges Skolledarförbund drivit länge tillsammans med andra förbund inom Saco. Förslagen till ett stärkt huvudmannaskap genom ett utbyggt statligt stöd och samverkan är steg i rätt riktning.

- Jag ser det som en nödvändig återställare. Kommuner och fristående skolor kommer även i fortsättningen ha ett stort ansvar och friutrymme, men eleverna måste tillförsäkras en miniminivå i form av resurser för undervisning och elevhälsa, säger Matz Nilsson.

Att skolchefens ansvar ska regleras i skollagen är Matz Nilssons idé. En sådan förändring skulle ge ökad stabilitet i systemet och verka stödjande för rektorerna i deras uppdrag att få skolan att nå målen i skollag och läroplaner.

Skolkommissionen föreslår också insatser för ett aktivt skolval för alla och ändrade antagningsprinciper för att motverka skolsegregering.

- Jag tror att det finns bra förutsättningar för att de förslag som vi lämnar kan bidra till att utvecklingen mot ökande skillnader mellan skolor bryts.

Även förslagen om en stärkt och mer tillgänglig elevhälsa, och insatser för en trygg studiemiljö, är nödvändiga förstärkningar för att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande.

- Elever, lärare och skolledare har allt att vinna på Skolkommissionens förslag. Ett ökat statligt ansvar för att alla skolor ska vara bra skolor och stärkta insatser för en trygg lärmiljö är insatser som gynnar alla, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...