Sydsvenska Dagbladet 2017-11-01

Skolledare diskuterade säkerhet i skolan

Hur ska säkerheten bli bättre för lärare och elever i skolmiljön? Den frågan stod i fokus när ett hundratal rektorer, politiker och tjänstemän från hela landet möttes för att diskutera olika vägar framåt.

Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, var en av talarna under dagen. Han delar synen på att ett stort problem idag är att alldeles för många obehöriga rör sig fritt omkring i skolmiljön.

– Framför allt gymnasieskolor och högstadieskolor i större städer har ett väldigt problem med besökare, det måste vi få ett stopp på. Skolan är ingen allmän plats, det är en arbetsplats, säger han.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...