2017-09-01

Sveriges största pris för skolledare delas ut igen

- Det är en upplevelse av rang att ha förärats Sveriges Stora Skolledarpris och det är viktigt att vi belyser skolledarens roll för skolans utveckling säger Anna Hansson-Bittár, Brevik skola, Tyresö, den första pristagaren av Sveriges Stora Skolledarpris. Nu börjar arbetet med att utse nästa pristagare.

Priset på 100 000 kronor är instiftat av Sveriges Skolledarförbund och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen vartannat år.

För Anna Hansson Bittár är priset också en bekräftelse på att skolledarna och ledarskapet i skolan spelar en allt mer betydelsefull roll. Också i debatten om svensk skola.

- Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att lyfta fram och belöna riktigt skickliga skolledare, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Matz Nilsson och Sveriges Skolledarförbund har i Skolkommissionen hårt drivit frågan om ett professionsinstitut, bland annat för skolledare. För utvecklingen i förskolan och resultaten i skola och vuxenbildning är ledare, förskolechefen och rektorn, avgörande. Det är något som uppmärksammas allt mer.

Men det behöver upprepas och därför är det varit viktigt för Sveriges Skolledarförbund att uppmärksamma skolledare på det här sättet.

På söndag firas Skolledarnas dag för femte gången och arbetet med att utse nästa vinnare börjar.

Sveriges Skolledarförbund samarbetar med Studentlitteratur, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Friskolornas Riksförbund samt Sveriges Elevråd, SVEA och Sveriges Elevkårer kring Stora Skolledarpriset. Samtliga har en ledamot i juryn.

Mer info om priset och vilka kriterier som är fastslagna finns på skolledarna.se/Skolledarpriset

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...