2017-02-24

Vinstmotiv en olämplig drivkraft inom utbildningssektorn

Sveriges Skolledarförbunds remissvar över SOU 2016:78. Sveriges Skolledarförbunds erfarenheter visar att det inte är enkelt att dra några entydiga slutsatser kring vilken påverkan offentligt finansierad men privat driven utbildningsverksamhet har på utbildningssystemet.

Allt ekonomiskt överskott från såväl offentligt som privat drivna verksamheter ska användas i syfte att ytterligare förbättra kvaliteten och förutsättningarna för högre måluppfyllelse för våra barn och ungdomar.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...