2017

Visa

Bra reglering av undervisningsformer

2017-09-28

Utredare Eva Durhan har lämnat sitt slutbetänkande med förslag på bättre möjligheter till...

Kategorier: Remissyttranden

Snart dags för Tjänstepensionens dag

2017-09-21

Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen. Ju högre lön man har, desto stör...

Kategorier: Pension

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

2017-09-14

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen....

Kategorier: Allmän nyhet, Pension

Här är regeringens skolpolitik för det kommande året

2017-09-13

Statsministerns tal vid Riksdagens öppnande igår visade vägen för hur regeringens skolpolitik...

Kategorier: Allmän nyhet

Bra förslag om kvalitet i välfärden

2017-09-13

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har lämnat sin slutrapport från Välfärdsutredningen till...

Kategorier: Remissyttranden

Satsa på rektorerna – för en bättre skola

2017-09-08

Internationella mätningar visar att Sveriges rektorer sticker ut genom att de i genomsnitt har...

Kategorier: Från media

Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning

2017-09-07

Utredningen har inriktat sig på de delar av förskolans och skolans verksamhet som berör...

Kategorier: Remissyttranden

Diskrimineringsregler flyttas till Skollagen

2017-09-07

Förbundet har svarat på utredningsförslaget att flytta de regler i diskrimineringslagen som rör...

Kategorier: Remissyttranden

Bra med tydlighet om politiska partier i skolan

2017-09-01

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar regeringens lagförslag i P4 Stockholm.

Sveriges största pris för skolledare delas ut igen

2017-09-01

- Det är en upplevelse av rang att ha förärats Sveriges Stora Skolledarpris och det är viktigt at...

Kategorier: Pressmeddelanden

Bra förslag från Skolkommissionen

2017-08-29

Sveriges Skolledarförbund stödjer Skolkommissionens förslag och kräver en politisk blocköverskrid...

Kategorier: Remissyttranden

Grundskolans finansiering

2017-08-25

Sveriges Skolledarförbund stöder Skolkommissionens förslag om hur staten kan ta ett ökat ansvar f...

Kategorier: Remissyttranden

Målstyrningen av skolan måste uppgraderas

2017-08-17

Idag skriver Matz Nilsson på DN-Debatt om hur allt för många skolhuvudmän inte utnyttjar de...

Ny överenskommelse för att förebygga ohälsa

2017-07-06

AkademikerAlliansen har träffat överenskommelse om ändringar i det centrala kollektivavtalet AB...

Kategorier: Allmän nyhet

En bra skola och höga förväntningar viktigt för ungas psykiska hälsa

2017-07-04

En tilltro till sin egen förmåga och tro på att man lyckas lösa sina problem, och lyckas i skolan...

Kategorier: Allmän nyhet

Mindre kontroll – mer tillit

2017-07-04

Är det målstyrningens fel att skolledarna drunknar i administration? Den frågan ställde Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet

”Uppehållstillstånd är inte rektorernas ansvar

2017-06-20

Jag är allvarligt oroad för den roll som skolledare och lärare får med lagändringen om...

Kategorier: Från media

Bra med samma titel och samma ställning

2017-06-08

- Sveriges Skolledarförbund har länge ifrågasatt varför ledarna i förskolan ska kallas något anna...

Kategorier: Pressmeddelanden

Matz Nilsson om lönerna: Lockar inte nya rektorer

2017-05-19

Minskade löneskillnader mellan lärare och rektorer till följd av statliga lärarlönepengar har...

Kategorier: Lön, Från media

Peter Fredriksson ny GD för Skolverket

2017-05-18

Idag utsågs Peter Fredriksson till ny generaldirektör för Skolverket.

Kategorier: Pressmeddelanden