2017

Visa

Rektor och förskolechefen Lena Björck har fått priset för "Årets ledarskap” i Sollefteå kommun 2016

2017-05-17

Det är första året som priset delas ut och resultat är helt och hållet sammanställt utifrån en...

Kategorier: Från media

Nu finns skolledarna med på utbildningsutskottets dagordning

2017-05-17

Att skolledare har betydelse för förskolans utveckling och skolors resultat, har Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet

Beröm östes (igen) över Vasagymnasiets rektor

2017-05-11

Allt infriades, allt stämde. Det konstaterade en mycket positiv ordförande i Sveriges...

Stressande att fastna i ”enkla” arbetsuppgifter

2017-05-10

Att för mycket arbete kan leda till stress är välkänt. Nu pekar forskare också på att så kallade...

Kategorier: Arbetsmiljö, Från media

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

2017-05-09

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet, Pension

Elevers frånvaro

2017-05-08

Remissyttrande över Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94).

Kategorier: Remissyttranden

Första steget mot likvärdig skola

2017-05-03

Skolkommissionens slutförslag är ett viktigt första steg för att kunna lyfta skolan ur dess...

Kategorier: Från media

Viktigt första steg mot en likvärdig skola

2017-04-25

Vi lärare och skolledare, står bakom Skolkommissionens slutförslag som bland annat innebär att...

Kategorier: Från media

Skolkommissionens ledamöter oeniga om lottning

2017-04-21

Skolkommissionens förslag om lottning till friskolor, en ökad statlig styrning över skolans...

Kategorier: Från media

Ett viktigt steg – nu är det upp till politikerna

2017-04-20

Skolsystemet behöver förstärkas och det är bråttom, skriver Åsa Fahlén, LR, Lina Hultqvist,...

Kategorier: Från media

Skolkommissionens förslag stärker svensk skola

2017-04-19

- Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställ...

Kategorier: Pressmeddelanden

Sök en politisk överenskommelse om skolan

2017-04-04

Det svenska utbildningssystemet är för svagt för att den marknadslösning som nu finns ska kunna...

Kategorier: Pressmeddelanden

Orimlig arbetsbörda för rektorer

2017-03-29

Uddevalla ser över sin organisation för att ge rektorer bättre arbetsvillkor.

Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas.

2017-03-20

- Jag är glad att skolans arbetsmiljö får uppmärksamhet. Varken elever eller personal ska riskera...

Kategorier: Pressmeddelanden, Arbetsmiljö

Tips på bra appar för bättre arbetsmiljö

2017-03-20

Arbetsmiljöforum har tagit fram tips på fyra smarta appar i ditt arbetsmiljöarbete.

Kategorier: Arbetsmiljö, Från media

Bra med statlig styrning av kulturskolan men inte på detaljnivå

2017-03-15

Remissvar över En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Kategorier: Remissyttranden

Nu måste regeringen satsa på skolledarna

2017-03-09

- Vi måste slå vakt om ansvarsavståndet i skolan, att löneskillnaden för skolledare respektive...

Kategorier: Pressmeddelanden, Lön

Kryphål i lagen gjorde att sexualdömd fick jobb på skolor

2017-03-09

En 33-årig man har kunnat jobba som elevassistent på skolor i Stockholm och Uppsala trots att han...

Kategorier: Från media

Matz Nilsson om kvotering

2017-03-04

Matz Nilsson intervjuades på Dagens Eko idag om regeringens förslag att populära skolor ska kunna...

Kategorier: Från media

Fortsatt dold löneklyfta

2017-02-27

Kommunalt anställda tjänstemän får mycket större löneökningar än arbetare, skriver tidningen...

Kategorier: Från media