2017

Vinstmotiv en olämplig drivkraft inom utbildningssektorn

2017-02-24

Sveriges Skolledarförbunds remissvar över SOU 2016:78. Sveriges Skolledarförbunds erfarenheter...

Kategorier: Remissyttranden

Behåll gymnasiepoäng för gymnasiearbetet

2017-02-24

Sveriges Skolledarförbunds remissvar över SOU 2016: 77. Förbundets generella inställning är att...

Kategorier: Remissyttranden

”Ge cheferna egna skyddsombud”

2017-02-20

Skyddsombud ska inte företräda chefer på arbetsplatsen. Det menar skyddsombudsexperten Maria...

Rättssäkerheten viktig men vi får inte glömma skolans mål

2017-02-16

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Uppdrag Gransknings rapportering om betygssättningen...

Kategorier: Pressmeddelanden

”Elever i Värmdö kommer prestera sämre”

2017-02-14

Sveriges skolledarförbund har besökt Värmdö. De konstaterade att rektorer i kommunen har upp mot ...

Kategorier: Från media

Upplands Väsby får tårtan

2017-02-09

John Gustafsson, rektor på Väsby Gymnasium och utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (MP...

Kategorier: Allmän nyhet

Sveriges Skolledarförbund träffar arbetsgivarna - "Allvarlig ledarkris i skolan"

2017-02-07

Matz Nilsson lämnar över förbundets skrivelse till Ulla Hamilton och Lars Leijonborg på...

Kategorier: Pressmeddelanden, Lön

Risk för kris när lärare tjänar mer än rektorer

2017-02-03

Ny lönestatistik visar att lärarnas löner kommer ikapp och till och med går om skolledarlönerna....

Kategorier: Från media

Brist på OECD-koppling i förslag om lärarutbildning

2017-02-03

Sveriges Skolledarförbund har tidigare framhållit vikten av att utbildningspolitiska reformer...

Kategorier: Remissyttranden

Behöver ni stöd med förebyggandet av psykisk ohälsa på er arbetsplats?

2017-01-26

Genom att delta i ett forskningsprojekt kan ni få ökad kunskap och verktyg gällande förebyggandet...

Kategorier: Allmän nyhet

Insyn viktigt för friskolornas legitimitet

2017-01-26

Det är en fråga om legitimitet och fortsatt förtroende att friskolorna lever upp till de krav på...

Kategorier: Remissyttranden

Bra med klarhet om politisk information i skolan

2017-01-20

Det är viktigt för landets skolor och skolledare, att få klarhet vad som gäller och vilka...

Kategorier: Remissyttranden

Insyn viktigt för friskolornas legitimitet

2017-01-20

Det är en fråga om legitimitet och fortsatt förtroende att friskolorna lever upp till de krav på...

Kategorier: Pressmeddelanden

Nytt avtal med Vindora

2017-01-18

Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd har i dagarna...

Kategorier: Allmän nyhet, Avtal, Lön

Åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

2017-01-09

Remissyttrande över På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU...

Kategorier: Remissyttranden