Svenska Dagbladet 2018-05-03

Likvärdigheten måste öka i den svenska skolan.

Matz Nilsson skriver med Åsa Fahlén om vikten av kraftfullt statligt stöd för att vända den negativa utvecklingen mot ökande skillnader i utbildningsresultat mellan kommuner och skolor.

Fler nyheter

PTK och KFO har kommit överens om pensioner

2018-05-23

PTK och KFO har ett pensionsavtal som innebär att den som är född 1981 eller senare omfattas av I...

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar omfattas av modernt omställningsavtal

2018-05-17

I början av veckan strandade förhandlingarna mellan Lärarnas samverkansråd och Sveriges Kommuner...

Kraven har redan ökat på skolledarna - de tar ansvar i en väldigt utsatt situation

2018-05-03

Otrygga anställningar ökar inte möjligheterna att hitta ledare som är villiga att ta på sig det...