2018-09-21

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit ställning för hur en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö bör utformas.

Det förutsätter till exempel nolltolerans mot diskriminering och trakasserier och ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter. Akademikeralliansen har också tagit ställning i chefs- och ledarskapsfrågor!

Fler nyheter

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...

Skolledarnas löner behöver höjas ännu mer

2018-11-28

För att säkerställa den framtida rekryteringen av skolledare behöver lönerna höjas. Det skriver t...

Emmabodakonferensen firade 50 år

2018-11-23

Emmabodakonferensen firade nu i november 50 år. Nästan årsbarn med arrangerande förbund, Sveriges...