2018-09-21

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit ställning för hur en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö bör utformas.

Det förutsätter till exempel nolltolerans mot diskriminering och trakasserier och ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter. Akademikeralliansen har också tagit ställning i chefs- och ledarskapsfrågor!

Fler nyheter

Nu vässar vi lönestatistiken ännu mer

2018-10-09

Sveriges Skolledarförbund har den bästa lönestatistiken för Sveriges skolledare. I fjol var den...

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

2018-09-21

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på...

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

2018-09-21

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit...