2018-01-01

Det viktiga ledarskapet

Skolan måste få tillbaka sin status och skolledarna måste ges förutsättningar för att leda organisationen. Det kan förverkligas om alla tar sitt ansvar, skriver Margareta Karlsson på ledarplats i Nya Wermlands-Tidningen.

Fler nyheter

Förskolechefer blir också rektorer

2018-06-19

I dag fattar riksdagen ett viktigt beslut om att den som leder och samordnar det pedagogiska...

Viktigt med två professionsprogram

2018-06-14

Sveriges Skolledarförbund svarar på utredningen om professionsprogram för skolledare och lärare,...

Årets skolledare: "Likvärdigheten i skolan är sämre idag".

2018-06-05

Möt Hans Jakobsson, mottagaren av Sveriges Skolledarförbunds stora skolledarpris, i en intervju i...