2018-06-19

Förskolechefer blir också rektorer

I dag fattar riksdagen ett viktigt beslut om att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef. En fråga som Sveriges Skolledarförbund länge kämpat för!

- Det är glädjande att riksdagen äntligen röstat för att den som leder i förskola skall tituleras rektor! Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson riksdagens beslut.

- Däremot är vi i Sveriges Skolledarförbund fortfarande mycket kritiska till att rektor i förskola inte får en likvärdig befattningsutbildning som rektorer i övriga skolformer. Det är olyckligt att vi ännu en gång differentierar ledarskapet i förskola och skola samtidigt som vi vet att barns tidiga lärande har stor betydelse för en mer framgångsrik skolgång. En gemensam befattningsutbildning för alla skolformers rektorer skulle bättre gynna fokuset på kunskap och lärande, avslutar Matz Nilsson.

Fler nyheter

Backaprojektet startar i Kiruna

2018-10-24

Skolan är på intet sätt befriad från de problem som går under rubriken Metoo. Elever och skolleda...

Nu startar Backa - rekordstort initiativ mot sexuella kränkningar i skolan

2018-10-22

Den 22 oktober sjösätts Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. Bakom...

Nu tar rektorer och elever tag i Backa – skolans svar efter #metoo

2018-10-22

- Att arbeta med att förebygga sexuella trakasserier är en oerhört viktig fråga för mig och jag ä...