2018-06-19

Förskolechefer blir också rektorer

I dag fattar riksdagen ett viktigt beslut om att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef. En fråga som Sveriges Skolledarförbund länge kämpat för!

- Det är glädjande att riksdagen äntligen röstat för att den som leder i förskola skall tituleras rektor! Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson riksdagens beslut.

- Däremot är vi i Sveriges Skolledarförbund fortfarande mycket kritiska till att rektor i förskola inte får en likvärdig befattningsutbildning som rektorer i övriga skolformer. Det är olyckligt att vi ännu en gång differentierar ledarskapet i förskola och skola samtidigt som vi vet att barns tidiga lärande har stor betydelse för en mer framgångsrik skolgång. En gemensam befattningsutbildning för alla skolformers rektorer skulle bättre gynna fokuset på kunskap och lärande, avslutar Matz Nilsson.

Fler nyheter

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

2018-09-21

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på...

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

2018-09-21

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit...

Hur ska eleverna nå högre resultat med mindre resurser?

2018-09-18

Falkenbergs skolor får 18 miljoner kronor mindre på två år. Representanter från Sveriges...