2018-10-09

Nu vässar vi lönestatistiken ännu mer

Sveriges Skolledarförbund har den bästa lönestatistiken för Sveriges skolledare. I fjol var den genomsnittliga löneökningen för samtliga medlemmar 5,4 procent. Nu är det dags för årets löneenkät. Den 23 oktober går enkäten ut till förbundets yrkesverksamma medlemmar.

- Vi kan stolt konstatera att vi har den bästa statistiken för Sveriges skolledare. Den baseras på den löneenkät som nu går ut till yrkesverksamma medlemmar för sjunde gången, säger kanslichef Maria Andrén Bergström.

Sveriges Skolledarförbunds statistik täcker både den kommunala och den fristående sektorn. Förbundet ingår i Saco-samarbetet för gemensam lönestatistik för Sveriges akademiker, som har ett mycket gott rykte, inte minst för den höga svarsfrekvensen. Sveriges Skolledarförbund är ett av de förbund som årligen har bäst svarsfrekvens. Resultatet från Sacoförbundens löneenkäter publiceras varje år i Saco Lönesök i början av året.

Presentkort lönerådgivning

- Tack vare vår lönestatistik och den branschkunskap som vi har, kan vi också erbjuda våra medlemmar en mycket bra lönerådgivning. Vi vet att det utnyttjas också av icke medlemmar. Det är avgörande för alla skolledare, att man kommer in på rätt lön. Det gynnar samtliga av Sveriges skolledare, det kan vi inte nog poängtera, säger Maria Andrén Bergström.

- Vi anser också att den statistik som Saco har är mer samordnad och mer heltäckande, än den partsgemensamma statistiken, eftersom den också omfattar den privata sektorn, Med den kan våra medlemmar dessutom jämföra sin egen lön med andra chefsgruppers löner.

I januari 2019 presenteras resultatet av årets löneenkät i Du och din lön 2019.

- Vi vet att vår statistik används runt om i landet. Våra medlemmar vill att deras förbund ska prioritera skolledares löner. Jag är glad att vi sedan flera år tillbaka kan svara upp mot deras önskemål, säger Maria Andrén Bergström.

Fler nyheter

Nu vässar vi lönestatistiken ännu mer

2018-10-09

Sveriges Skolledarförbund har den bästa lönestatistiken för Sveriges skolledare. I fjol var den...

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

2018-09-21

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på...

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

2018-09-21

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit...