2018-05-28

Skolchefen i lagstiftningen - stor framgång för Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson kommenterar riksdagens beslut om att förtydliga skollagen med skrivningar om skolchefens roll och ansvar.

- Det är en stor framgång för Sveriges Skolledarförbund att riksdagen ställt sig bakom förslaget om att tydliggöra skolchefernas ansvar. Jag är mycket glad över att politiker i båda blocken förstår vilken betydelse reformen kan få för att stötta landets rektorer i deras viktiga uppdrag.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, nyheten om att riksdagen sagt ja bland annat till att skolchefens uppgifter och ansvar ska tydliggöras i Skollagen.

Genom att skolchefen får ett övergripande ansvar för att eleverna ges förutsättningar att nå målen för utbildningen skapas förutsättningar för en betydligt bättre dialog mellan rektorer och skolhuvudmän. Ansvaret för elevernas resultat flyttas närmare den nivå där resursbesluten fattas, vilket är mycket bra.

- Det var vi som väckte frågan i Skolkommissionen och vi var ganska ensamma om åsikten till en början, säger Matz Nilsson. Vi hävdar att skolledarna är elevernas främsta företrädare och att driva den här frågan har varit en logisk följd av den inställningen.

Fler nyheter

Nu vässar vi lönestatistiken ännu mer

2018-10-09

Sveriges Skolledarförbund har den bästa lönestatistiken för Sveriges skolledare. I fjol var den...

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

2018-09-21

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på...

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

2018-09-21

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit...