2018-05-28

Skolchefen i lagstiftningen - stor framgång för Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson kommenterar riksdagens beslut om att förtydliga skollagen med skrivningar om skolchefens roll och ansvar.

- Det är en stor framgång för Sveriges Skolledarförbund att riksdagen ställt sig bakom förslaget om att tydliggöra skolchefernas ansvar. Jag är mycket glad över att politiker i båda blocken förstår vilken betydelse reformen kan få för att stötta landets rektorer i deras viktiga uppdrag.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, nyheten om att riksdagen sagt ja bland annat till att skolchefens uppgifter och ansvar ska tydliggöras i Skollagen.

Genom att skolchefen får ett övergripande ansvar för att eleverna ges förutsättningar att nå målen för utbildningen skapas förutsättningar för en betydligt bättre dialog mellan rektorer och skolhuvudmän. Ansvaret för elevernas resultat flyttas närmare den nivå där resursbesluten fattas, vilket är mycket bra.

- Det var vi som väckte frågan i Skolkommissionen och vi var ganska ensamma om åsikten till en början, säger Matz Nilsson. Vi hävdar att skolledarna är elevernas främsta företrädare och att driva den här frågan har varit en logisk följd av den inställningen.

Fler nyheter

Förskolechefer blir också rektorer

2018-06-19

I dag fattar riksdagen ett viktigt beslut om att den som leder och samordnar det pedagogiska...

Viktigt med två professionsprogram

2018-06-14

Sveriges Skolledarförbund svarar på utredningen om professionsprogram för skolledare och lärare,...

Årets skolledare: "Likvärdigheten i skolan är sämre idag".

2018-06-05

Möt Hans Jakobsson, mottagaren av Sveriges Skolledarförbunds stora skolledarpris, i en intervju i...