2018-05-17

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar omfattas av modernt omställningsavtal

I början av veckan strandade förhandlingarna mellan Lärarnas samverkansråd och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Pacta. En av stridsfrågorna är överenskommelsen om nya regler för tidig omställning och flexibel turordning.

Lärarnas samverkansråd, det vill säga Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, är de enda facken på det kommunala området som inte tecknat avtal om de nya reglerna för omställning och flexibel turordning, "Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL".

Avtalets utgångspunkt är att i ett mycket tidigt skede ge anställda möjlighet till omställning så att inte arbetsbrist ska uppstå.

Akademikeralliansen, dit Sveriges Skolledarförbund tillhör, skrev på avtalet 2016 och det började gälla 1 januari 2017.

- Det är ett modernt avtal som tar upp frågan om kompetensutveckling i god tid, ett avtal som gynnar alla parter, och befrämjar hälsa och långsiktighet, säger Sveriges Skolledarförbunds kanslichef Maria Andrén Bergström.

Sveriges Skolledarförbunds avtal reglerar vad som ska ske vid arbetsbrist. Att skolledare skulle sägas upp är dock inget som Maria Andrén Bergström ser kommer att bli verklighet inom överskådlig tid.

- Skulle så ske är tryggheten med vårt avtal betydligt större.

- Jag tycker att det är olyckligt för skolledare i Lärarförbundet om de inte kommer att omfattas av det moderna omställningsavtalet. Jag är förvånad över att man inte anslutit sig till avtalet. Jag ser bara nackdelar för alla parter att stå utanför.

Så här kommenterade förbundsordförande Matz Nilsson när avtalet var klart:

- En överenskommelse om att tidigt kunna ställa om, det vill säga att stärka anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten, minskar risken för uppsägning på grund av arbetsbrist i kommunerna. Det är därför vi tillsammans med Akademikeralliansen har tecknat en ny överenskommelse från 1 januari med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om nya regler för tidig lokal omställning och flexibel turordning.

Fler nyheter

Nu vässar vi lönestatistiken ännu mer

2018-10-09

Sveriges Skolledarförbund har den bästa lönestatistiken för Sveriges skolledare. I fjol var den...

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

2018-09-21

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på...

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

2018-09-21

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit...