2018-04-24

Tips och råd inför möte med media

Transparens och öppenhet är två viktiga ledord när det gäller mötet med media. Så heter också en ny skrift som Sveriges Skolledarförbund tagit fram, Möte med media – en guide till dig som skolledare. I ditt uppdrag som skolledare ingår möte med media, och inte bara de traditionella som press, radio och tv, utan också sociala media. Möte med media ger dig tips och råd före, under och efter ett möte. Det finns också stora fördelar med goda relationer, det tas också upp i skriften. Den finns att ladda ned, också för dig som ännu inte är medlem. Vill du som medlem beställa exemplar av den tryckta upplagan, mejla info@skolledarna.se.

Fler nyheter

PTK och KFO har kommit överens om pensioner

2018-05-23

PTK och KFO har ett pensionsavtal som innebär att den som är född 1981 eller senare omfattas av I...

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar omfattas av modernt omställningsavtal

2018-05-17

I början av veckan strandade förhandlingarna mellan Lärarnas samverkansråd och Sveriges Kommuner...

Kraven har redan ökat på skolledarna - de tar ansvar i en väldigt utsatt situation

2018-05-03

Otrygga anställningar ökar inte möjligheterna att hitta ledare som är villiga att ta på sig det...