2018-04-24

Tips och råd inför möte med media

Transparens och öppenhet är två viktiga ledord när det gäller mötet med media. Så heter också en ny skrift som Sveriges Skolledarförbund tagit fram, Möte med media – en guide till dig som skolledare. I ditt uppdrag som skolledare ingår möte med media, och inte bara de traditionella som press, radio och tv, utan också sociala media. Möte med media ger dig tips och råd före, under och efter ett möte. Det finns också stora fördelar med goda relationer, det tas också upp i skriften. Den finns att ladda ned, också för dig som ännu inte är medlem. Vill du som medlem beställa exemplar av den tryckta upplagan, mejla info@skolledarna.se.

Fler nyheter

Nu vässar vi lönestatistiken ännu mer

2018-10-09

Sveriges Skolledarförbund har den bästa lönestatistiken för Sveriges skolledare. I fjol var den...

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

2018-09-21

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på...

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

2018-09-21

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit...