2018-06-28

Välkommet bidrag till #metoo-satsning

- De berättelser som kommit fram under våren från elever om sexuella trakasserier i skolan berörde mig djupt. Även om mycket bra arbete redan görs kan vi inte fortsätta som om inget har hänt. Därför föreslog jag en gemensam utbildningsinsats riktad mot ledningsgrupp och elevföreträdare på skolor.

- Jag är glad att regeringen idag fattat beslut om att avsätta pengar för detta. Sveriges Skolledarförbund står beredda att göra vad vi kan för att hitta konstruktiva lösningar tillsammans med eleverna.

Så kommenterar Matz Nilsson regeringens beslut att Skolverket ska betala ut 10 miljoner kronor för utåtriktade kompetensutvecklande insatser för en bättre arbetsmiljö för elever med fokus på arbetet med sexuella trakasserier.

Fler nyheter

Backaprojektet startar i Kiruna

2018-10-24

Skolan är på intet sätt befriad från de problem som går under rubriken Metoo. Elever och skolleda...

Nu startar Backa - rekordstort initiativ mot sexuella kränkningar i skolan

2018-10-22

Den 22 oktober sjösätts Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. Bakom...

Nu tar rektorer och elever tag i Backa – skolans svar efter #metoo

2018-10-22

- Att arbeta med att förebygga sexuella trakasserier är en oerhört viktig fråga för mig och jag ä...