2018-06-28

Välkommet bidrag till #metoo-satsning

- De berättelser som kommit fram under våren från elever om sexuella trakasserier i skolan berörde mig djupt. Även om mycket bra arbete redan görs kan vi inte fortsätta som om inget har hänt. Därför föreslog jag en gemensam utbildningsinsats riktad mot ledningsgrupp och elevföreträdare på skolor.

- Jag är glad att regeringen idag fattat beslut om att avsätta pengar för detta. Sveriges Skolledarförbund står beredda att göra vad vi kan för att hitta konstruktiva lösningar tillsammans med eleverna.

Så kommenterar Matz Nilsson regeringens beslut att Skolverket ska betala ut 10 miljoner kronor för utåtriktade kompetensutvecklande insatser för en bättre arbetsmiljö för elever med fokus på arbetet med sexuella trakasserier.

Fler nyheter

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

2018-09-21

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på...

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

2018-09-21

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit...

Hur ska eleverna nå högre resultat med mindre resurser?

2018-09-18

Falkenbergs skolor får 18 miljoner kronor mindre på två år. Representanter från Sveriges...