2018

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Kategorier: Remissyttranden

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Kategorier: Remissyttranden

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...

Kategorier: Allmän nyhet

Skolledarnas löner behöver höjas ännu mer

2018-11-28

För att säkerställa den framtida rekryteringen av skolledare behöver lönerna höjas. Det skriver t...

Kategorier: Från media

Emmabodakonferensen firade 50 år

2018-11-23

Emmabodakonferensen firade nu i november 50 år. Nästan årsbarn med arrangerande förbund, Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet

Lösning för ”bruttopensionerna”

2018-11-15

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsa...

Kategorier: Pension

Backaprojektet startar i Kiruna

2018-10-24

Skolan är på intet sätt befriad från de problem som går under rubriken Metoo. Elever och skolleda...

Kategorier: Från media

Nu startar Backa - rekordstort initiativ mot sexuella kränkningar i skolan

2018-10-22

Den 22 oktober sjösätts Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. Bakom...

Nu tar rektorer och elever tag i Backa – skolans svar efter #metoo

2018-10-22

- Att arbeta med att förebygga sexuella trakasserier är en oerhört viktig fråga för mig och jag ä...

Kategorier: Pressmeddelanden

Tuff arbetsmiljö för skolledarna

2018-10-17

Rektorer och förskolechefer har en pressande arbetsmiljö och har många underställda sig. – Att en...

Kategorier: Arbetsmiljö, Från media

Nu vässar vi lönestatistiken ännu mer

2018-10-09

Sveriges Skolledarförbund har den bästa lönestatistiken för Sveriges skolledare. I fjol var den...

Kategorier: Allmän nyhet

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

2018-09-21

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på...

Kategorier: Allmän nyhet, Avtal, Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

2018-09-21

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit...

Kategorier: Allmän nyhet, Arbetsmiljö

Hur ska eleverna nå högre resultat med mindre resurser?

2018-09-18

Falkenbergs skolor får 18 miljoner kronor mindre på två år. Representanter från Sveriges...

Kategorier: Från media

Skolledarna om skolans viktigaste framtidsfrågor

2018-09-04

Vårt val handlar om lön, miljö, ansvar och tillit. Förutsättningar för en bra utbildning och en g...

Kategorier: Från media

Här är skolans viktigaste framtidsfrågor

2018-09-03

Stärk det statliga ansvaret för likvärdigheten och inför ett tydligare mandat på lokal nivå. Det ...

Kategorier: Från media

#metoo för skolledare

2018-08-22

I spåren på #metoo startar i höst en utbildningskampanj för skolledare och elevrepresentanter. En...

Kategorier: Allmän nyhet

Bjud in politiska partier till skolan

2018-08-20

När gymnasieskolor stänger ute politiska partier försämrar de elevers möjligheter att ta del av...

Kategorier: Från media

Lyckliga lärare blir skolledare

2018-07-06

Det saknas skolledare i hela Sverige och problemen är större än brist på kandidater. Utan...

Kategorier: Från media

Välbesökta seminarier i Almedalen

2018-07-04

Ola Sigvardsson pratade om hur man i skolan kan lära elever att ha ett mer källkritiskt...

Kategorier: Allmän nyhet