2018-07-04

Välbesökta seminarier i Almedalen

Ola Sigvardsson pratade om hur man i skolan kan lära elever att ha ett mer källkritiskt förhållningssätt till nyheter.

I panelen: Christer Mattson, Lena Nyberg, Lina Hultqvist, Matz Nilsson, Ola Sigvardsson. Moderator: Kerstin Weyler.

Lena Nyberg, generaldirektör för Mucf (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), pratar om vikten av att prata om politik i skolan.

Christer Mattson resonerade utifrån sin forskning kring hur skolor kan arbeta preventivt mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...