2018-04-21

Anna Ekström invigde 21:a kongressen

Med stark framtidstro och växande medlemskår, öppnades Sveriges Skolledarförbunds 21 kongress på lördagen på Vår Gård i Saltsjöbaden. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström invigningstalade och ägnade sin mesta tid till att tala om gymnasieskolan, som står inför stora förändringar.

Ett drygt 40-tal kongressombud ska staka ut framtiden för Sveriges Skolledarförbund under två dagar. En nytt utbildningspolitisk policy ska bland annat antas och ny förbundsstyrelse väljas.

- Det är fantastiskt att se att så många vill ägna denna vackra vårdag till kongressarbete, inledde Anna Ekström. Att ni som sitter här tar ansvar för verksamheten i skolan, för barn och ungdomar – det är jag djupt tacksam för.

Det var tredje gången Anna Ekström besökte förbundets kongress. Tidigare som Saco-ordförande och som generaldirektör för Skolverket.

Anna EkströmDet är framför allt det bristande intresset för gymnasieskolans yrkesprogram som oroar ministern. Söktrycket måste öka, och hon hoppades att alliansen och SD skulle ändra ståndpunkt och stödja förslaget att göra yrkesprogrammen också studieförberedande. Däremot verkar regeringen få stöd för sitt förslag för att förstärka gymnasieskolan.

Den utredning om gymnasieskolans och vuxenutbildningens regionalisering, som nyss tillsatts tror hon mycket på. Många gymnasieskolor är idag alldeles för små, det behövs en bättre samordning regionalt.

Matz Nilsson, som ställer upp för en tredje period som ordförande för Sveriges Skolledarförbund, inledde också med att konstatera att förbundet har vuxit starkt de senaste åren.

- Vi har skördat stora framgångar, och vi ser att vi nu kan tala med en röst för Sveriges skolledare.

Men mycket finns kvar att arbeta med, menade Nilsson. Skolledares löner, där ansvarsavståndet måste upprätthållas, en svårare arbetsmiljö som tär på skolledarnas krafter, måste förbättras och kanske framför allt, tilliten till dem som är skolledare måste bli bättre.

Skolans huvudmän måste stötta dem som har uppdraget som skolledare.

Förbundets kongress gästas i morgon söndag av Allmänhetens pressombudsman, PO, och avslutas med val till ny förbundsstyrelse på söndag eftermiddag.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...