Svenska Dagbladet 2018-05-03

Likvärdigheten måste öka i den svenska skolan.

Matz Nilsson skriver med Åsa Fahlén om vikten av kraftfullt statligt stöd för att vända den negativa utvecklingen mot ökande skillnader i utbildningsresultat mellan kommuner och skolor.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...