Dagens Samhälle 2018-08-20

Bjud in politiska partier till skolan

När gymnasieskolor stänger ute politiska partier försämrar de elevers möjligheter att ta del av sina demokratiska rättigheter på lika villkor, skriver Matz Nilsson tillsammans med Sveriges Elevkårers Lina Hultqvist i Dagens Samhälle.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...