2018-09-21

Bra arbetsmiljö enligt Akademikeralliansen

Nu har Akademikeralliansen, där Sveriges Skolledarförbund ingår som ett av 17 förbund, tagit ställning för hur en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö bör utformas.

Det förutsätter till exempel nolltolerans mot diskriminering och trakasserier och ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter. Akademikeralliansen har också tagit ställning i chefs- och ledarskapsfrågor!

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...