2018-01-19

Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Lönerna för Sveriges skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt. Det står klart när Sveriges Skolledarförbund presenterar 2017 års löner för sina medlemmar - rektorer och förskolechefer.

- Vi är givetvis glada över resultatet, säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson. Det är ett steg i rätt riktning.

Medellönen för samtliga medlemmar var 51 600 kronor 2017. Högst löner har skolledarna i Stockholm, i genomsnitt 57 400. I botten ligger i år, liksom tidigare år, Västerbotten, 47 200 kronor.

Bäst löneutveckling har skolledarna i Blekinge haft, med 6,8 procent. Lägst ökning fick kollegerna på Gotland, med 3,8 procent.

- De stora skillnaderna visar att inte alla huvudmän tar frågan om skolledarnas löner på allvar, säger Matz Nilsson. Lönerna på många håll i landet speglar ännu inte det komplexa och viktiga uppdraget som ligger på dagens skolledare. Det oroar mig.

Många av landets förstelärare har idag löner som överstiger lönerna för biträdande rektorer, det kan röra sig om många tusen kronor i månaden. Vilken lärare vill då ta på sig ett ansvar som skolledare, frågar sig Matz Nilsson.

- Vi ser tyvärr redan nu att lärarkrisen håller på att bli en skolledarkris.

Sveriges Skolledarförbund menar att ansvarsavståndet, löneskillnaden mellan chef och medarbetare som speglar den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer, bör vara minst 25 procent.

- Min uppmaning till landets skolhuvudmän är att verkligen se till ansvarsavståndet upprätthålls. Annars får de svårigheter att rekrytera skolledare redan i år.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...