2018-11-23

Emmabodakonferensen firade 50 år

Emmabodakonferensen firade nu i november 50 år. Nästan årsbarn med arrangerande förbund, Sveriges Skolledarförbund. Under dessa 50 år har skolledare i sydöstra Sverige, en gång om året, samlats i Emmaboda för att sätta fokus på frågor runt skolledarskap.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Emmaboda kommun och Sveriges Skolledarförbund.

Emmaboda kommun är värd och årets deltagare hälsades välkomna av Lennart O Werner, förvaltningschef och Jan-Olof P Jäghagen, ordförande i bildningsnämnden. Dagen öppnades med att kulturinslag av Emmaboda kommuns kulturskola.

Förbundsordförande Matz Nilsson, inledde med ett brev till tillträdande utbildningsminister, med tre uttalade önskemål från förbundet: arbeta för högre likvärdighet, stärk skolledarrollen genom nationellt professionsprogram och satsa på bättre förutsättningar för skolledares förutsättningar att göra sitt arbete, i form av lön, skapa ekonomisk likvärdighet och förutsättningar att rekrytera personal.

Programmet som följde under dagen omfattade en rad med engagerande och kunniga föreläsare som även de betonade vikten av att arbeta för delaktighet, motivation och likvärdighet. De olika presentationerna omfattade aktuella frågor, allt från vad som skapar en framgångsrik förskola till hur gymnasieskolor arbetar med den segregation som uppstår i och med valet till såväl gymnasieskola som gymnasieprogram. olika infallsvinklar, så återkom budskapet, likvärdigheten måste stärkas.

Deltagarna fick också lyssna på Alli Klapp, vid Göteborgs universitet, med sina studier om betyg och dess påverkan på lärande, förskolechef Helen Josefsson, Viksjö förskolor i Järfälla kommun, med mångåriga erfarenhet av att "bygga förskolor" i en hög hastighet och Stefan Lund, Linnéuniversitet, som genom sina studier visar hur gymnasievalet kan öka skolsegregationen i ett samhälle.

Gunilla Petersson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund i Nybro kommun, presenterade också hur man har lyckades med att nå högsta löneökningen för skolledare under 2018. Petersson beskriver ett arbete med löneprocessen som bygger på långsiktighet, tydlighet och samarbete. Deltagarna fick med sig goda tips och tankar för framtida lönearbete.

Avslutningsvis ledde professor emeritus Mats Ekholm deltagarna genom de 50 år som såväl Sveriges Skolledarförbund som Emmaboda-konferensen funnits.

Med klokhet och underfundighet konstaterade han att det kanske inte har hänt så mycket i skolan på 50 år som vi önskar.

Ekholm avrundade dagen med det viktiga budskapet att skolledares främsta uppgift är att verka för elevernas bästa.

Fler nyheter

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...

Skolledarnas löner behöver höjas ännu mer

2018-11-28

För att säkerställa den framtida rekryteringen av skolledare behöver lönerna höjas. Det skriver t...

Emmabodakonferensen firade 50 år

2018-11-23

Emmabodakonferensen firade nu i november 50 år. Nästan årsbarn med arrangerande förbund, Sveriges...