2018-02-15

Förbundet oroat över förskolans kompetensförsörjning

Ett bra och genomarbetat förslag till ny läroplan för förskolan, det anser Sveriges Skolledarförbund att Skolverkets förslag är i sitt remissvar.

Men vill ändå tillägga att högste skoltjänstemannen behöver lagregleras och att kompentensbriseten inom förskolan måste tas på stort allvar.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...