2018-06-19

Förskolechefer blir också rektorer

I dag fattar riksdagen ett viktigt beslut om att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef. En fråga som Sveriges Skolledarförbund länge kämpat för!

- Det är glädjande att riksdagen äntligen röstat för att den som leder i förskola skall tituleras rektor! Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson riksdagens beslut.

- Däremot är vi i Sveriges Skolledarförbund fortfarande mycket kritiska till att rektor i förskola inte får en likvärdig befattningsutbildning som rektorer i övriga skolformer. Det är olyckligt att vi ännu en gång differentierar ledarskapet i förskola och skola samtidigt som vi vet att barns tidiga lärande har stor betydelse för en mer framgångsrik skolgång. En gemensam befattningsutbildning för alla skolformers rektorer skulle bättre gynna fokuset på kunskap och lärande, avslutar Matz Nilsson.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...