Hallands-Posten 2018-09-03

Här är skolans viktigaste framtidsfrågor

Stärk det statliga ansvaret för likvärdigheten och inför ett tydligare mandat på lokal nivå. Det är ett par av de viktigaste frågorna för skolan, skriver Matz Nilsson tillsammans med Anders Carlsson-Lennström, ordförande Halmstad lokalavdelning i Hallands-Posten.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...