2018-02-19

Hårdare straff för angrepp mot skolledare

Antalet fall av hot och våld riktade mot skolledare ökar. Nästan var tredje medlem i Sveriges Skolledarförbund uppger att de har utsatts minst en gång under de senaste tre åren. I en artikel i Svenska Dagbladet lämnar förbundsordförande Matz Nilsson ett antal förslag för att förbättra situationen.

- Det måste bli tydligt att rektors uppdrag är av en sådan art att alla försök att felaktigt påverka de beslut som rektor fattar ses som särskilt allvarligt i lagens hänseende, säger Matz Nilsson.

I ett utredningsförslag till straffskärpning som lämnats till Justitieminister Morgan Johansson föreslås en allmän skärpning av straffen för hot och våld riktat mot tjänsteman. Det ska även ses som försvårande om angreppet har skett med anledning av den utsattas yrkesutövning. Blåljuspersonal lyfts fram särskilt i utredarens förslag.

Regeringens utredares förslag om skärpta straff välkomnas av Sveriges Skolledarförbunds Matz Nilsson.

- Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har samhällsbärande funktioner, säger Matz Nilsson. Det är viktigt att rektor står fri från otillbörlig påverkan i sitt beslutsfattande. Att straffvärdet för angrepp mot rektorer höjs skulle visa att vi har samhällets stöd i uppdraget, säger han.

- Jag har fått signaler om att regeringen tänker gå vidare med utredarens förslag. Det är en stor framgång för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar och bör kunna bidra till att den negativa utvecklingen bryts, avslutar Matz Nilsson.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...