TV4 Nyheterna 2018-02-23

Hur hjälper vi hemmasittarna bäst?

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att rektor får ett ökat ansvar för att snabbt utreda elevers frånvaro för att kunna förebygga att elever blir så kallade hemmasittare. Sveriges Skolledarförbund uppfattning är att lagstiftningen är tydlig på denna punkt redan idag och att något förtydligande egentligen inte behövs. Insatserna borde istället riktas mot hur vi får en huvudmans alla stödfunktioner att samverka bättre för att tidigt stödja elever som börjar visa tecken på problematisk frånvaro.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...