2018-11-15

Lösning för ”bruttopensionerna”

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor.

De innebär att det finns lösningar på plats för alla årskullar som omfattas av gamla bruttopensionsavtal. I januari uppmärksammades att utbetalningar av tjänstepension enligt de gamla bruttopensionsavtalen blev kraftigt sänkta. Nu återställs åtets tjänstepensioner till 2017 års nivå. Och parterna är överens om att hitta långsiktigt hållbara lösningar för de kommande åren.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...