2018-08-22

#metoo för skolledare

I spåren på #metoo startar i höst en utbildningskampanj för skolledare och elevrepresentanter. En turné till skolor i hela landet planeras redan om några månader, elevorganisationerna ska ge sina egna företrädare och elevskyddsombud en spetsutbildning i fråga om kränkningar och sexuella trakasserier.

En flodvåg av vittnesmål om kränkningar och sexuella trakasserier trängde fram när också elever och personal i skolan, samlades kring upprop under hashtagen #metoo.

Jakob Amnér, Sveriges Elevråd-Svea, och Lina Hultqvist, Sveriges Elevkårer, säger båda om att man varit medveten om både trakasserier och kränkningar.

Men inte i den grad som kom fram under hösten.

Elevorganisationerna har tillsammans med Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundets skolledare, nu fått tio miljoner från utbildningsdepartementet för att satsa på en stor utbildningssatsning av elevrepresentanter och skolledare. Förhoppningsvis ska 300 skolor kunna ta del av den.

Samordnare är Sveriges Elevkårer.

Initiativet togs av Matz Nilsson. Att skolledarna samarbetar med elevernas representanter tror han är en bra väg framåt.

- Det här är en viktig fråga som vi tar på största allvar, säger Matz Nilsson. Förbundet är berett att göra vad vi kan för att hitta konstruktiva lösningar tillsammans med eleverna.

Satsningen ska ske under hösten, så projektledaren som kommer på plats i slutet av den här veckan sätter högsta fart.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...