2018-02-22

Nu ska skolchefen in i skollagen

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson välkomnar dagens regeringsbesked om att lagreglera skolchefens uppdrag, en fråga som förbundet drivit hårt, bland annat i Skolkommissionens förslag.

- Nu hoppas jag verkligen att riksdagen ställer sig bakom förslaget, säger Matz Nilsson. Att alla partier tar sitt förnuft till fånga och stödjer Skolkommissions, och regeringens, förslag.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...