2018-09-21

Ökad arbetsbörda för rektorerna oroar

Lärarnas samverkansråd, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta) kom på torsdagskvällen överens om ett nytt avtal för landets lärare. Lärarnas arbetsmiljö står i centrum, parterna ska arbeta för att förbättra den och minska sjuktalen.

Sveriges Skolledarförbund menar att det pågår ett bra arbete i landets skolor med de här frågorna.

- Vi är oroliga för att det här kommer att ytterligare bli en börda för Sveriges skolledare, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Matz Nilsson blev redan under torsdagskvällen kontaktad av många skolledare som nu ser ytterligare en arbetsuppgift hamna i deras knä.

Alla ledare i förskola och skola arbetar redan idag med de här frågorna, menar Matz Nilsson. Det finns ingen förskolechef eller rektor som inte vill värna som sin personal.

Det pågår ett arbete utifrån den ganska omfattande och relativt stränga arbetsmiljöförordningen som gäller sedan ett par år, och dessutom samarbetar parterna inom ramen för Arbetsmiljörådet, och med det verktyg som tagits fram i Sunt arbetsliv.

Det nya avtalet riskerar att lägga sten på börda, menar Nilsson.

- Vi vet att skolledarna är den chefsgrupp som arbetar mest i Sverige och som i många fall har svårt att kombinera arbetsliv och en fritid utan ständig uppkoppling och tillgänglighet.

Och skapar man nu ytterligare uppdrag utöver det som redan finns, vilket vi anser att avtalet innebär, så är jag oerhört orolig för konsekvenserna.

Det är också en oro som Sveriges Skolledarförbund ska delge SKL vid det möte man redan har begärt nästa vecka.

- Vi måste säkerställa att det nya avtalet inte innebär att några parallellstrukturer skapas, utöver det arbete som redan sker idag, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...