2018-03-12

Professionsprogram viktig reform för skolledarna

- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling och yrkesskicklighet är till stora delar mycket bra. Sveriges Skolledarförbund har drivit dessa frågor länge och jag är mycket glad över det gehör vi har fått.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, förslaget från regeringens utredare Björn Åstrand. Matz Nilsson har suttit med som expert i utredningen och har kunnat bidra med sin skolledarerfarenhet.

- Det är avgörande för undervisningens kvalitet och för skolans möjligheter att i framtiden kunna vara en attraktiv arbetsgivare, att kunna erbjuda skolledare och lärare systematisk kompetensutveckling för att utvecklas i sin profession, säger Matz Nilsson.

Utredaren har också lagt ett antal förslag med inriktning på hur skolledare ska ges ökade möjligheter att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag - att leda den pedagogiska verksamheten i förskolan och skolan.

- Skolledarnas arbetsbelastning och breda uppdrag är en fråga som verkligen är på högkant. Skolledarnas kompetens används inte optimalt av alla arbetsgivare idag, säger Matz Nilsson.

- Det är också bra att Statskontoret får i uppdrag att se över hanteringen av anmälningar inom skolan. Mina medlemmar ger exempel på att det system vi har idag kan spåra ur och bli kontraproduktivt.

Utredarens lämnar inte några konkreta förslag kring organisation och finansiering av ramverket utan lämnar det uppdraget vidare till en annan statlig utredning.

- Vi förutsätter att staten skjuter till pengar för att säkra systemet. Det är också viktigt att fokusera på professionsutvecklingen och inte försöka lösa alla problem kopplade till lärarbristen med de här programmen, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...