2018-05-28

Skolchefen i lagstiftningen - stor framgång för Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson kommenterar riksdagens beslut om att förtydliga skollagen med skrivningar om skolchefens roll och ansvar.

- Det är en stor framgång för Sveriges Skolledarförbund att riksdagen ställt sig bakom förslaget om att tydliggöra skolchefernas ansvar. Jag är mycket glad över att politiker i båda blocken förstår vilken betydelse reformen kan få för att stötta landets rektorer i deras viktiga uppdrag.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, nyheten om att riksdagen sagt ja bland annat till att skolchefens uppgifter och ansvar ska tydliggöras i Skollagen.

Genom att skolchefen får ett övergripande ansvar för att eleverna ges förutsättningar att nå målen för utbildningen skapas förutsättningar för en betydligt bättre dialog mellan rektorer och skolhuvudmän. Ansvaret för elevernas resultat flyttas närmare den nivå där resursbesluten fattas, vilket är mycket bra.

- Det var vi som väckte frågan i Skolkommissionen och vi var ganska ensamma om åsikten till en början, säger Matz Nilsson. Vi hävdar att skolledarna är elevernas främsta företrädare och att driva den här frågan har varit en logisk följd av den inställningen.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...