Nerikes Allehanda 2018-09-04

Skolledarna om skolans viktigaste framtidsfrågor

Vårt val handlar om lön, miljö, ansvar och tillit. Förutsättningar för en bra utbildning och en god arbetsmiljö i våra verksamheter, skriver Ulf Carlsson, regionordförande Örebro län/Västmanland tillsammans med Matz Nilsson.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...