2018-12-17

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) som lämnats av den nationella samordnaren.

Förbundet kommenterar de av förslagen som berör skola och utbildning samt skolledares förutsättningar att framgångsrikt utföra sitt uppdrag.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...