2018-05-17

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar omfattas av modernt omställningsavtal

I början av veckan strandade förhandlingarna mellan Lärarnas samverkansråd och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Pacta. En av stridsfrågorna är överenskommelsen om nya regler för tidig omställning och flexibel turordning.

Lärarnas samverkansråd, det vill säga Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, är de enda facken på det kommunala området som inte tecknat avtal om de nya reglerna för omställning och flexibel turordning, "Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL".

Avtalets utgångspunkt är att i ett mycket tidigt skede ge anställda möjlighet till omställning så att inte arbetsbrist ska uppstå.

Akademikeralliansen, dit Sveriges Skolledarförbund tillhör, skrev på avtalet 2016 och det började gälla 1 januari 2017.

- Det är ett modernt avtal som tar upp frågan om kompetensutveckling i god tid, ett avtal som gynnar alla parter, och befrämjar hälsa och långsiktighet, säger Sveriges Skolledarförbunds kanslichef Maria Andrén Bergström.

Sveriges Skolledarförbunds avtal reglerar vad som ska ske vid arbetsbrist. Att skolledare skulle sägas upp är dock inget som Maria Andrén Bergström ser kommer att bli verklighet inom överskådlig tid.

- Skulle så ske är tryggheten med vårt avtal betydligt större.

- Jag tycker att det är olyckligt för skolledare i Lärarförbundet om de inte kommer att omfattas av det moderna omställningsavtalet. Jag är förvånad över att man inte anslutit sig till avtalet. Jag ser bara nackdelar för alla parter att stå utanför.

Så här kommenterade förbundsordförande Matz Nilsson när avtalet var klart:

- En överenskommelse om att tidigt kunna ställa om, det vill säga att stärka anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten, minskar risken för uppsägning på grund av arbetsbrist i kommunerna. Det är därför vi tillsammans med Akademikeralliansen har tecknat en ny överenskommelse från 1 januari med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om nya regler för tidig lokal omställning och flexibel turordning.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...