2018-04-24

Tips och råd inför möte med media

Transparens och öppenhet är två viktiga ledord när det gäller mötet med media. Så heter också en ny skrift som Sveriges Skolledarförbund tagit fram, Möte med media – en guide till dig som skolledare. I ditt uppdrag som skolledare ingår möte med media, och inte bara de traditionella som press, radio och tv, utan också sociala media. Möte med media ger dig tips och råd före, under och efter ett möte. Det finns också stora fördelar med goda relationer, det tas också upp i skriften. Den finns att ladda ned, också för dig som ännu inte är medlem. Vill du som medlem beställa exemplar av den tryckta upplagan, mejla info@skolledarna.se.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...