2018-06-28

Välkommet bidrag till #metoo-satsning

- De berättelser som kommit fram under våren från elever om sexuella trakasserier i skolan berörde mig djupt. Även om mycket bra arbete redan görs kan vi inte fortsätta som om inget har hänt. Därför föreslog jag en gemensam utbildningsinsats riktad mot ledningsgrupp och elevföreträdare på skolor.

- Jag är glad att regeringen idag fattat beslut om att avsätta pengar för detta. Sveriges Skolledarförbund står beredda att göra vad vi kan för att hitta konstruktiva lösningar tillsammans med eleverna.

Så kommenterar Matz Nilsson regeringens beslut att Skolverket ska betala ut 10 miljoner kronor för utåtriktade kompetensutvecklande insatser för en bättre arbetsmiljö för elever med fokus på arbetet med sexuella trakasserier.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...