2018-06-14

Viktigt med två professionsprogram

Sveriges Skolledarförbund svarar på utredningen om professionsprogram för skolledare och lärare, SOU 2018:17). Förbundet gör mycket klart att avgörande är att det skapas två program, och inte ett, som man tycker utredningen gång på gång halkar in på. I stort är dock förbundet mycket positivt till förslaget, som också Matz Nilsson arbetade hårt för i Skolkommissionen.

Fler nyheter

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära...